NovaRossi 21 Virtus Glow Head #28030

NovaRossi 21 Virtus Glow Head #28030

Code : 18030001
0
Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá bán : 748000748,000

Thớt Bugi Turbo dành cho máy Nova 21, made in Italy

  • Made in ITALY By NovaRossi Company
  • Part #28025
  • Đầy đủ roong và lông đền chêm nòng
  • Dành cho máy Nova dòng ToroNero và Bonito 21
  • Do tính vận hành ở cường độ cực lớn, NovaRossi khuyến cáo bạn phải sử dụng đúng phụ kiện chính hãng để đạt hiệu suất tối đa

 

Nova Underhead #28025 for Toro-Nero 003Nova Underhead #28025 for Toro-Nero 004Nova Underhead #28025 for Toro-Nero 002

Sản phẩm khác
Lọc giá  Thứ tự  Trình bày