NovaRossi 21 Connecting Rod R7 #07009

NovaRossi 21 Connecting Rod R7 #07009

Code : 18030002
0
Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá bán : 15500001,550,000

Cây Zên máy Nova 21 (sử dụng cho 1 số loại máy Nova)

  • Made in ITALY
  • Part #07009
  • Sử dụng cho các Máy Nova 21 (3.5cc) dòng Flash, Bonito, Toro-Nero, Plus-21, P5-XLT, N21-R7 & VIRTUS

 

Nova Connecting Rod 07009 001

Sản phẩm khác
Lọc giá  Thứ tự  Trình bày