Danh Mục Sản Phẩm

Lượt Truy Cập

004992673

online:7

Mạng Xã Hội

Xe TăngStormracer Hobby - Xe tăng mô hình điều khiển từ xa, RC tanks, Tanks - Shop mô hình điều khiển từ xa - Stormracer RC Hobby

Một thể loại mô hình điều khiển từ xa dành cho người yêu thích quân sự và sự chi tiết sắc nét. Những chiếc xe tăng thu nhỏ với các chức năng hoạt động y như xe thật này luôn làm bạn mê mẩn.

Sản phẩm không tồn tại! hoặc đã bị xóa khỏi danh mục
Sản phẩm khác
Lọc giá  Xếp theo  Trình bày 
LEOPARD 2A6 xích nhựa (1/16RTR)
Code : 04010015   Nhãn hiệu : HengLong (China)
Giá bán : 3.480.000₫
 

Xe tăng điều khiển từ xa tỷ lệ 1/16 so với xe thật. Tỷ lệ và mô hình chính xác tuyệt đối. Có tiếng và có khói (sound & smoke version). HOÀN TOÀN MỚI 2.4G RADIO

ZTZ 99 MBT xích nhựa (1/16RTR)
Code : 04010009   Nhãn hiệu : HengLong (China)
Giá bán : 2.680.000₫
 

Xe tăng điều khiển từ xa tỷ lệ 1/16 so với xe thật. Tỷ lệ và mô hình chính xác tuyệt đối.

có tiếng và có khói (sound & smoke version)

 

German Tiger I xích nhựa (1/16RTR)
Code : 04010002   Nhãn hiệu : HengLong (China)
Giá bán : 1.800.000₫
 

Xe tăng điều khiển từ xa tỷ lệ 1/16 so với xe thật. Tỷ lệ và mô hình chính xác tuyệt đối. Item #3818 - có tiếng và có khói (sound & smoke version)

 

US M41-A3 xích nhựa  (1/16 RTR)
Code : 04010005   Nhãn hiệu : HengLong (China)
Giá bán : 1.850.000₫
 

Xe tăng điều khiển từ xa tỷ lệ 1/16 so với xe thật. Tỷ lệ và mô hình chính xác tuyệt đối. Item #3839 - có tiếng và có khói (sound & smoke version)

Snow Leopard xích nhựa (1/16RTR)
Code : 04010004   Nhãn hiệu : HengLong (China)
Giá bán : 1.850.000₫
 

Xe tăng điều khiển từ xa tỷ lệ 1/16 so với xe thật. Tỷ lệ và mô hình chính xác tuyệt đối. Item #3838 - có tiếng và có khói (sound & smoke version)

 

German Panther Xích nhựa (1/16RTR)
Code : 04010007   Nhãn hiệu : HengLong (China)
Giá bán : 1.800.000₫
 

Xe tăng điều khiển từ xa tỷ lệ 1/16 so với xe thật. Tỷ lệ và mô hình chính xác tuyệt đối. Item #3819-1 - có tiếng và có khói (sound & smoke version)

LEOPARD 2A6 xích kim loại (1/16RTR)
Code : 04010016   Nhãn hiệu : HengLong (China)
Giá bán : 5.000.000₫
 

Xe tăng điều khiển từ xa tỷ lệ 1/16 so với xe thật. Tỷ lệ và mô hình chính xác tuyệt đối. Có tiếng và có khói (sound & smoke version). HOÀN TOÀN MỚI 2.4G RADIO

ZTZ 99 MBT xích kim loại (1/16RTR)
Code : 04010010   Nhãn hiệu : HengLong (China)
Giá bán : 4.200.000₫
 

Xe tăng điều khiển từ xa tỷ lệ 1/16 so với xe thật. Tỷ lệ và mô hình chính xác tuyệt đối.

Có tiếng và có khói (sound & smoke version). Bản nâng cấp với nhông & xích kim loại

German Tiger I xích kim loại (1/16RTR)
Code : 04010008   Nhãn hiệu : HengLong (China)
Giá bán : 3.050.000₫
 

Xe tăng điều khiển từ xa tỷ lệ 1/16 so với xe thật. Tỷ lệ và mô hình chính xác tuyệt đối.có tiếng và có khói (sound & smoke version) BẢN NÂNG CẤP NHÔNG & XÍCH KIM LOẠI

US M41-A3 xích kim loại  (1/16 RTR)
Code : 04010006   Nhãn hiệu : HengLong (China)
Giá bán : 3.150.000₫
 

Xe tăng điều khiển từ xa tỷ lệ 1/16 so với xe thật. Tỷ lệ và mô hình chính xác tuyệt đối. - có tiếng và có khói (sound & smoke version) BẢN NÂNG CẤP

Snow Leopard xích kim loại (1/16RTR)
Code : 04010014   Nhãn hiệu : HengLong (China)
Giá bán : 3.150.000₫
 

Xe tăng điều khiển từ xa tỷ lệ 1/16 so với xe thật. Tỷ lệ và mô hình chính xác tuyệt đối.  Item #3838 - có tiếng và có khói (sound & smoke version)

bản nâng cấp: BỘ NHÔNG & XÍCH KIM LOẠI

German Panther Xích kim loại (1/16RTR)
Code : 04010001   Nhãn hiệu : HengLong (China)
Giá bán : 3.050.000₫
 

Xe tăng điều khiển từ xa tỷ lệ 1/16 so với xe thật. Tỷ lệ và mô hình chính xác tuyệt đối. Item #3819-1 - có tiếng và có khói (sound & smoke version) BẢN NÂNG CẤP