Hotline: 0906.800.844 (Hochiminh City)
1/16-1/18 Electric(Xe Mini)1/12 Nitro& Electric Car1/10 Electric (Xe điện)
1/10 máy nổ (Nitro Car)1/8 Nitro OnRoad/Touring1/8 Nitro (OffRoad địa hình)
1/8 Nitro Monster Truck1/8 Electric (Xe Điện 1/8)1/5 Gas (Xe máy xăng A.95)
DRIFT CarsRACE(Nitro chuyên nghiệp)RACE (Electric hạng PRO)
Crawlers (Xe Leo Trèo)

Crawlers (Xe Leo Trèo)Crawlers (Xe Leo Trèo)

Lọc giá  Xếp theo  Trình bày