1/8 Nitro GT (Touring)
Hotline / Zalo : 0908.800844 - 0906.800844 (Hochiminh city)
Small Cars (Xe Điện Nhỏ)1/12 Super Car CRT-51/10 Electric (Xe Điện)
1/10 Máy Nổ (Nitro)1/8 Nitro GT (Touring)1/8 Nitro OffRoad Địa Hình
1/8 Monster Truck Nitro, EP1/8 Electric (Xe Điện 1/8)1/5 Gas (Xe Máy Xăng A95)
Team HN-RacingDrift CarsCrawlers (Xe Leo Trèo)
Team MugenSeiki Racing

1/8 Nitro GT (Touring)1/8 Nitro GT (Touring)

Nhóm xe điều khiển từ xa hoạt động bằng động cơ Nitro, thể loại OnRoad, tỉ lệ 1/8

Lọc giá  Xếp theo  Trình bày