Hotline : 0908.800.844 - 0906.800.844 (Hochiminh City)
HongnorMugenSeikiHSPXRAY
HBXHPITamiyaSST
HoBao

Phụ Tùng Theo Xe hiệu HONGNORPhụ tùng cho xe mô hình điều khiển từ xa hiệu HONGNOR

Để tìm được món phụ tùng của chiếc xe bạn có, hãy nhớ nhãn hiệu của xe mình, và sau đó tra cứu catalog của chiếc xe đó, nhờ vậy bạn sẽ nhanh chóng tìm ra món phụ tùng đó trong một rừng sản phẩm.

Gợi ý : Trong rất nhiều trường hợp, các phụ tùng của nhãn hiệu này có thể xài chung cho các loại xe khác nhau.

Lọc giá  Xếp theo  Trình bày 
Pages 6 of 6
23456
Hongnor X10-E Bevel Gear 16T- 40T #H-35
Code : 14010154   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 189.000₫
 
Hongnor OB4 Front & Rear Shock Stay Carbon 3mm #H-12
Code : 14010155   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 196.000₫
 
Hongnor OB4 Front Arm Block #H-05C
Code : 14010156   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 44.000₫
 
Hongnor OB4 Front Upper Arm #H-05B
Code : 14010157   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 85.000₫
 
Hongnor OB4 Front Bumper #H-05A
Code : 14010158   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 75.000₫
 
Hongnor OB4 Belt #H-20
Code : 14010159   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 250.000₫
 
Hongnor CD3 Front Upper Arm #LS-28-T1
Code : 14010163   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 95.000₫
 

Arm trên - trước cho CD3

Hongnor CD3 CVA Shaft #LS-05A
Code : 14010164   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 95.000₫
 
Hongnor CD3 Center Drive Shaft #LCD-09
Code : 14010165   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 85.000₫
 
Hongnor CD3 CVA Dog Bone #LCD-06B
Code : 14010166   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 135.000₫
 
Hongnor CD3 Fuel Tank #LCD-05
Code : 14010167   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 195.000₫
 

Bình xăng xe CD3

Hongnor CD3 Diff Housing #LCD-04
Code : 14010168   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 125.000₫
 
Hongnor CD3 Spur Gear 42T #L-40D
Code : 14010169   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 105.000₫
 
Hongnor CD3 Spur Gear 38T #L-40C
Code : 14010170   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 105.000₫
 
Hongnor CD3 Shock Stay #L-18
Code : 14010171   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 148.000₫
 
Hongnor Rear Drive Shaft #L-16
Code : 14010172   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 75.000₫
 

Dài 58mm

Hongnor CD3 Rear Wheel Hub #L-14
Code : 14010173   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 89.000₫
 
Hongnor CD3 Knuckle Arm (2P) #L-13
Code : 14010174   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 168.000₫
 
Hongnor CD3 Gear Case #L-01
Code : 14010175   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 175.000₫
 
Hongnor Front/Rear Universal Joint #TMS-08
Code : 14010176   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 185.000₫
 

Láp liền trước hoặc sau cho CRT-5, SCRT-10

Hongnor CRT-5 Rear Center Drive Shaft #TM-58R
Code : 14010177   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 90.000₫
 

Dài 82.5mm

Hongnor CRT-5 Front Center Drive Shaft #TM-58F
Code : 14010178   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 75.000₫
 

Dài 60mm

Hongnor Rear Upright #TM-43
Code : 14010180   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 90.000₫
 

Hub bánh sau cho CRT-5, SCRT-10. Giá bán cho 1 cái (1 bên)

Hongnor CRT5 Wing Stay (Set) #TM-42-T2
Code : 14010181   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 125.000₫
 

Đuôi gió cho CRT-5

Hongnor CRT5 Front Bumper #TM-42-T1
Code : 14010182   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 152.000₫
 

Cảng trước cho CRT-5

Hongnor Steering Knuckle Arm #TM-41
Code : 14010183   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 90.000₫
 

Hub lái bánh trước cho CRT-5, SCRT-10

Hongnor Gear Case #TM-40
Code : 14010184   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 184.000₫
 

Hộp Visai cho CRT-5, SCRT-10

Hongnor Front C Hub #TM-39
Code : 14010185   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 90.000₫
 

Hub C trước cho CRT-5, SCRT-10. Bên phải và bên trái giá như nhau. đơn vị tính cái

Hongnor Front Upper Arm #TM-37A
Code : 14010186   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 98.000₫
 

Arm Trên-Trước cho CRT-5, SCRT-10

Hongnor Rear Lower Arm #TM-36R
Code : 14010187   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 125.000₫
 

Arm dưới sau cho CRT-5, SCRT-10

Hongnor Front Lower Arm #TM-36F
Code : 14010188   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 125.000₫
 

Arm dưới trước cho CRT-5, SCRT-10

Hongnor Diff Case #TM-35
Code : 14010189   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 125.000₫
 

Hộp đựng nhông visai cho CRT-5, SCRT-10

Hongnor Rear Drive Shaft #TM-21
Code : 14010190   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 90.000₫
 

Láp sau dài 82.5mm cho CRT-5, SCRT-10

Hongnor King Pin Screw (2P) #TM-18
Code : 14010191   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 36.000₫
 

Cho CRT-5, SCRT-10

Hongnor Small Bevel Gear #TM-04
Code : 14010192   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 125.000₫
 

Nhông cùi thơm cho CRT-5, SCRT-10

Pages 6 of 6
23456