Hotline: 0906.800.844 (Hochiminh City)
HongnorMugenSeikiHSPXRAY
HBXHPITamiyaSST
HoBao

Phụ Tùng Theo Xe hiệu HONGNORPhụ tùng cho xe mô hình điều khiển từ xa hiệu HONGNOR

Để tìm được món phụ tùng của chiếc xe bạn có, hãy nhớ nhãn hiệu của xe mình, và sau đó tra cứu catalog của chiếc xe đó, nhờ vậy bạn sẽ nhanh chóng tìm ra món phụ tùng đó trong một rừng sản phẩm.

Gợi ý : Trong rất nhiều trường hợp, các phụ tùng của nhãn hiệu này có thể xài chung cho các loại xe khác nhau.

Lọc giá  Xếp theo  Trình bày 
Pages 5 of 6
23456
Hongnor DM-1 Foam Bumper #DM-18
Code : 14010130   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 138.000₫
 

Foam giảm chấn cho DM-1 (1/7&1/8)

Hongnor DM-1 Front & Rear Bumper (Set) #DM-14
Code : 14010131   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 265.000₫
 
Hongnor DM-1 Ball Type Knuckle Arm (Pair) #DM-11
Code : 14010132   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 280.000₫
 

Hub lái ball cho DM-1 (1/7&1/8)

Hongnor DM-1 Front Lower Arm #DM-10
Code : 14010133   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 182.000₫
 

Arm dưới trước cho DM-1 (1/7&1/8)

Hongnor DM-1 Front Upper Arm #DM-09
Code : 14010134   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 142.000₫
 

Arm trên trước cho DM-1 (1/7&1/8)

Hongnor DM-1 Rear Upper Right #306C
Code : 14010135   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 96.000₫
 

Hub bánh sau cho DM-1 (1/7&1/8)

Hongnor DM-1 Clutch Bell 2 Speed #294T
Code : 14010136   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 285.000₫
 

Chuông nồi 2 số cho DM-1

Hongnor DM-1 Clutch Gear 20T #294Q
Code : 14010137   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 145.000₫
 

Nhông số cho DM-1

Hongnor DM-1 Clutch Gear 16T #294L
Code : 14010138   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 145.000₫
 

Nhông số cho DM1

Hongnor DM-1 Spur Gear 48T #294B
Code : 14010139   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 125.000₫
 

Nhông số cho DM1

Hongnor DM-1 Spur Gear 44T #294F
Code : 14010140   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 125.000₫
 

Nhông số cho DM1, 44 răng.

Hongnor X10-E Shock Set (Pair) #L-47
Code : 14010141   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 125.000₫
 
Hongnor Foam Bumper #L-38
Code : 14010142   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 88.000₫
 

Mút cảng trước cho X10E, CD3

Hongnor Front Bumper #L-35
Code : 14010143   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 148.000₫
 

Cảng trước cho xe CD3 và X10-E

Hongnor X10-E Plastic Diff Cap Joint #H-33A
Code : 14010144   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 72.000₫
 
Hongnor X10-E Center Drive Shaft #H-29
Code : 14010145   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 158.000₫
 

Dài 165.5mm

Hongnor X10-E Rear Upright (2P) #E-74
Code : 14010146   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 155.000₫
 
Hongnor Plastic Ball Joint (2P) #E-65
Code : 14010147   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 24.000₫
 

4mm

Hongnor X10-E Front C Hub (2P) #E-64
Code : 14010148   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 175.000₫
 
Hongnor X10-E Rear Lower Arm #E-60R
Code : 14010149   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 95.000₫
 
Hongnor X10-E Front Lower Arm #E-60F
Code : 14010150   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 95.000₫
 
Hongnor 1/10 Wheel Hex (2P) #E-59
Code : 14010151   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 32.000₫
 
Hongnor X10-E Servo Saver (Set) #E-56
Code : 14010152   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 56.000₫
 
Hongnor X10-E Knuckle Arm (L/R) #E-55
Code : 14010153   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 155.000₫
 
Hongnor X10-E Bevel Gear 16T- 40T #H-35
Code : 14010154   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 189.000₫
 
Hongnor OB4 Front & Rear Shock Stay Carbon 3mm #H-12
Code : 14010155   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 196.000₫
 
Hongnor OB4 Front Arm Block #H-05C
Code : 14010156   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 44.000₫
 
Hongnor OB4 Front Upper Arm #H-05B
Code : 14010157   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 85.000₫
 
Hongnor OB4 Front Bumper #H-05A
Code : 14010158   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 75.000₫
 
Hongnor OB4 Belt #H-20
Code : 14010159   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 250.000₫
 
Hongnor CD3 Rear Lower Arm #LS-28-T4
Code : 14010160   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 115.000₫
 

Arm dưới - sau cho CD3

Hongnor CD3 Upper Lower Arm #LS-28-T3
Code : 14010161   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 85.000₫
 

Arm trên - sau cho CD3

Hongnor CD3 Front Lower Arm #LS-28-T2
Code : 14010162   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 105.000₫
 

Arm dưới - trước cho CD3

Hongnor CD3 Front Upper Arm #LS-28-T1
Code : 14010163   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 95.000₫
 

Arm trên - trước cho CD3

Hongnor CD3 CVA Shaft #LS-05A
Code : 14010164   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 95.000₫
 
Hongnor CD3 Center Drive Shaft #LCD-09
Code : 14010165   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 85.000₫
 
Pages 5 of 6
23456