Hotline : 0908.800.844 - 0906.800.844 (Hochiminh City)
HongnorMugenSeikiHSPXRAY
HBXHPITamiyaSST
HoBao

MugenSeiki Car Parts

Lọc giá  Xếp theo  Trình bày 
Pages 3 of 3
123
Mugen MBX 1/8 Diff Gear 18T E0230 (2P)
Code : 14020033   Nhãn hiệu : MugenSeiki (Japan)
Giá cũ: 236.000₫
Giá bán: 166.000₫-30%

Nhông vệ tinh lớn trong visai (2c) Part chính hiệu made in Japan-Mugen Seiki, mới 100% for MBX 6/6R/7/7R

MBX-6 Conical Gear 44T E0231
Code : 14020032   Nhãn hiệu : MugenSeiki (Japan)
Giá cũ: 960.000₫
Giá bán: 400.000₫-58%

Nhông dĩa trong visai = thép, for  Mugen MBX 6,6R. Part chính hiệu made in Japan

MBX-6 Bevel Gear 13T E0232
Code : 14020031   Nhãn hiệu : MugenSeiki (Japan)
Giá bán: 345.000₫
 

Nhông cùi thơm 13T. Part chính hiệu MugenSeiki, made in Japan.

MBX-6 Joint Pin 2.2x9.8mm E0237 (6P)
Code : 14020030   Nhãn hiệu : MugenSeiki (Japan)
Giá bán: 60.000₫
 
MBX-6 Brake Cam E0325 (Set)
Code : 14020028   Nhãn hiệu : MugenSeiki (Japan)
Giá bán: 158.000₫
 

Bộ cốt thắng. Part chính hiệu MugenSeiki, made in Japan.

MBX-6 Rear Damper Stay E0535 (carbon)
Code : 14020022   Nhãn hiệu : MugenSeiki (Japan)
Giá cũ: 842.000₫
Giá bán: 200.000₫-76%

Cánh bướm Carbon sau cho MBX-6, MBX-6R. Part chính hiệu MugenSeiki, made in Japan.

Mugen Seiki Steering Rod 44mm E0827 (2P)
Code : 14020017   Nhãn hiệu : MugenSeiki (Japan)
Giá bán: 180.000₫
 

Thanh rod kéo tay lái. Part chính hiệu MugenSeiki, made in Japan.

MBX-6 Steering Pivot Ball E0826 (2P)
Code : 14020010   Nhãn hiệu : MugenSeiki (Japan)
Giá bán: 186.000₫
 

Đầu ball thép. Part chính hiệu MugenSeiki, made in Japan.

MBX-6 Rear Upright Ball H0180 (2P)
Code : 14020008   Nhãn hiệu : MugenSeiki (Japan)
Giá bán: 120.000₫
 

Đầu ball kẹp vào thanh giằng lái. Part chính hiệu MugenSeiki, made in Japan.

MBX-6 Alu Front Upper Arm Holder Optional E0177
Code : 14020006   Nhãn hiệu : MugenSeiki (Japan)
Giá bán: 785.000₫
 

Thanh giằng arm holder trước bên trên = CNC. Part chính hiệu MugenSeiki, made in Japan.

MBX-6 Alu Rear Lower Arm Support E0144
Code : 14020004   Nhãn hiệu : MugenSeiki (Japan)
Giá bán: 608.000₫
 

Arm holder phía sau, bên trong giữ càng sau = CNC. Part chính hiệu MugenSeiki, made in Japan.

MBX-6 Alu Front Lower Arm Support E0143
Code : 14020003   Nhãn hiệu : MugenSeiki (Japan)
Giá bán: 580.000₫
 

Arm holder giữ càng trước ở dưới = nhôm CNC. Part chính hiệu MugenSeiki, made in Japan.

Pages 3 of 3
123