Hotline : 0908.800.844 - 0906.800.844 (Hochiminh City)
NovaRossi Piston/Sleeve 4,6cc 7ports #08804 (set)

NovaRossi Piston/Sleeve 4,6cc 7ports #08804 (set)

Code : 18030004
Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá cũ : 2.750.000₫
Giá bán : 24500002.450.000-11%

Bộ nòng và piston NOVA dành cho máy Nova.28-7T Plus

  • Made in ITALY
  • Part #08804
  • Dành cho máy Nova 4,6cc PLUS 28-7T (tua 40,500 vòng/phút)

 

Nova Piston/Sleeve Coupling 4,6cc 5ports #08804 002Nova Piston/Sleeve Coupling 4,6cc 5ports #08804 003Nova Piston/Sleeve Coupling 4,6cc 5ports #08804 001

Sản phẩm khác
Lọc giá  Xếp theo  Trình bày 
NovaRossi Piston/Sleeve 4,6cc 8port #08802 (set)
Code : 18030015   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá bán: 2.850.000₫
 

Bộ nòng và piston NOVA dành cho máy Nova LEGEND .28-8T 

NovaRossi Underhead for Plus.28 #28802
Code : 18030014   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá bán: 835.000₫
 

Thớt gắn Bugi Turbo cho máy NOVA LEGEND 28-8. Made in Italy

NovaRossi Front Bearings for P5-XLT #17004
Code : 18030012   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá bán: 490.000₫
 

Bạc đạn trước cho máy NOVA P5-XLT, made in Italy

NovaRossi Rear Bearing #16800
Code : 18030009   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá bán: 958.000₫
 

Bạc đạn sau cho máy Nova P5-XLT. Plus 28-3T, Plus 28-5T, Plus 28-7T, N21-B09, Plus .21-4T. Made in Italy.

NovaRossi Front Bearing #17011
Code : 18030008   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá bán: 620.000₫
 

Bạc đạn trước cho máy NOVA ToroNero.21, PLUS 28-7T, LEGEND 28-8T

NovaRossi Piston/Sleeve 3,5cc #08036 (set)
Code : 18030007   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá cũ: 2.792.000₫
Giá bán: 1.954.000₫-30%

Bộ nòng và piston NOVA dành cho máy Nova P5-XLT

NovaRossi Piston/Sleeve 3,5cc #08058 (set)
Code : 18030006   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá cũ: 1.520.000₫
Giá bán: 1.140.000₫-25%

Bộ nòng và piston NOVA dành cho máy N21-B09

NovaRossi Piston/Sleeve 3,5cc #08048 (set)
Code : 18030005   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá cũ: 2.950.000₫
Giá bán: 2.065.000₫-30%

Bộ nòng và piston NOVA dành cho máy Nova.21 Rally R7

NovaRossi Piston/Sleeve 4,6cc 5ports #08803 (set)
Code : 18030010   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá cũ: 2.550.000₫
Giá bán: 2.250.000₫-12%

Bộ nòng và piston NOVA dành cho máy Nova.28-5T/7T Plus

NovaRossi Connecting Rod for .28 Engines #07800
Code : 18030003   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá bán: 995.000₫
 

Cây Zên máy NOVA.28 (sử dụng cho 1 số loại máy Nova)

NovaRossi Connecting Rod R7 for .21 Engines #07009
Code : 18030002   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá bán: 995.000₫
 

Cây Zên máy NOVA.21 (sử dụng cho 1 số loại máy Nova)

NovaRossi Underhead for ToroNero #28025
Code : 18030001   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá cũ: 748.000₫
Giá bán: 486.000₫-35%

Thớt Bugi TURBO dành cho máy Nova.21 dòng ToroNero VÀ BONITO

NovaRossi Underhead for Plus.21-4 #28026
Code : 18030011   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá cũ: 535.000₫
Giá bán: 348.000₫-35%

Thớt Bugi dành cho máy Nova Plus.21-4 (Bugi có lông đền)