Hotline / Zalo : 0908.800844 - 0906.800844 (Hochiminh city)
NovaRossi P5-XLT Piston/Sleeve #08036

NovaRossi P5-XLT Piston/Sleeve #08036

Code : 18030007
Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá cũ : 2.792.000₫
Giá bán : 19540001.954.000-30%

Bộ nòng và piston NOVA dành cho máy Nova P5-XLT

  • Made in ITALY
  • Part #08036
  • Dành cho máy Nova 3.5cc P5-XLT (tua 39,000vòng/phút)

 

Nova Piston/Sleeve Coupling 3.5cc 5ports #08036 002Nova Piston/Sleeve Coupling 3.5cc 5ports #08036 003Nova Piston/Sleeve Coupling 3.5cc 5ports #08036 001

Sản phẩm khác
Lọc giá  Xếp theo  Trình bày 
NovaRossi Legend 28-8T Piston/Sleeve #08802
Code : 18030015   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá bán: 2.850.000₫
 

Bộ nòng và piston NOVA dành cho máy Nova LEGEND 28-8T

NovaRossi Plus 28 Underhead #28802
Code : 18030014   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá bán: 835.000₫
 

Thớt gắn Bugi Turbo cho máy NOVA LEGEND 28-8. Made in Italy

NovaRossi P5-XLT Front Bearings #17004
Code : 18030012   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá bán: 490.000₫
 

Bạc đạn trước cho máy NOVA P5-XLT, made in Italy

NovaRossi Rear Bearing #16800
Code : 18030009   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá bán: 958.000₫
 

Bạc đạn sau cho máy Nova P5-XLT, Plus 28-3T, Plus 28-5T, Plus 28-7T, N21-B09, Plus 21-4T, made in Italy

NovaRossi Front Bearing #17011
Code : 18030008   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá bán: 620.000₫
 

Bạc đạn trước cho máy NOVA ToroNero 21, PLUS 28-7T, LEGEND 28-8T

NovaRossi N21-B09 Piston/Sleeve #08058
Code : 18030006   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá cũ: 1.520.000₫
Giá bán: 1.140.000₫-25%

Bộ nòng và Piston NOVA dành cho máy N21-B09

NovaRossi Rally R7 Piston/Sleeve #08048
Code : 18030005   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá cũ: 2.950.000₫
Giá bán: 2.065.000₫-30%

Bộ nòng và piston Nova dành cho máy Nova 21 Rally R7

NovaRossi 28-5T Piston/Sleeve #08803
Code : 18030010   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá cũ: 2.550.000₫
Giá bán: 2.250.000₫-12%

Bộ nòng và Piston Nova dành cho máy Nova 28-5T/7T Plus

NovaRossi 28-7T Plus Piston/Sleeve #08804
Code : 18030004   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá cũ: 2.750.000₫
Giá bán: 2.450.000₫-11%

Bộ nòng và piston NOVA dành cho máy Nova 28-7T Plus

NovaRossi 28 Connecting Rod #07800
Code : 18030003   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá bán: 995.000₫
 

Cây Zên máy Nova 28 (sử dụng cho 1 số loại máy Nova)

NovaRossi 21 Connecting Rod R7 #07009
Code : 18030002   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá bán: 995.000₫
 

Cây Zên máy Nova 21 (sử dụng cho 1 số loại máy Nova)

NovaRossi ToroNero/Bonito Underhead #28025
Code : 18030001   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá cũ: 748.000₫
Giá bán: 486.000₫-35%

Thớt Bugi Turbo dành cho máy Nova 21 dòng ToroNero VÀ Bonito

NovaRossi Plus 21-4 Underhead #28026
Code : 18030011   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá cũ: 535.000₫
Giá bán: 348.000₫-35%

Thớt Bugi dành cho máy Nova Plus 21-4 (Bugi có lông đền)