Hotline : 0908.800.844 - 0906.800.844 (Hochiminh City)
Phụ Tùng Máy AlphaPhụ Tùng Máy FCPhụ Tùng Máy Nova
Phụ Tùng Máy NinjaPhụ Tùng Máy SHPhụ Tùng Máy Zenoah
Phụ Tùng Máy HoBao

Phụ Tùng Máy NovaPhụ Tùng Máy Nova

Lọc giá  Xếp theo  Trình bày 
NovaRossi Legend 28-8T Piston/Sleeve #08802
Code : 18030015   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá bán: 2.850.000₫
 

Bộ nòng và piston NOVA dành cho máy Nova LEGEND 28-8T

NovaRossi Plus 28 Underhead #28802
Code : 18030014   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá bán: 835.000₫
 

Thớt gắn Bugi Turbo cho máy NOVA LEGEND 28-8. Made in Italy

NovaRossi P5-XLT Front Bearings #17004
Code : 18030012   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá bán: 490.000₫
 

Bạc đạn trước cho máy NOVA P5-XLT, made in Italy

NovaRossi Rear Bearing #16800
Code : 18030009   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá bán: 958.000₫
 

Bạc đạn sau cho máy Nova P5-XLT, Plus 28-3T, Plus 28-5T, Plus 28-7T, N21-B09, Plus 21-4T, made in Italy

NovaRossi Front Bearing #17011
Code : 18030008   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá bán: 620.000₫
 

Bạc đạn trước cho máy NOVA ToroNero 21, PLUS 28-7T, LEGEND 28-8T

NovaRossi P5-XLT Piston/Sleeve #08036
Code : 18030007   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá cũ: 2.792.000₫
Giá bán: 1.954.000₫-30%

Bộ nòng và piston NOVA dành cho máy Nova P5-XLT

NovaRossi N21-B09 Piston/Sleeve #08058
Code : 18030006   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá cũ: 1.520.000₫
Giá bán: 1.140.000₫-25%

Bộ nòng và Piston NOVA dành cho máy N21-B09

NovaRossi Rally R7 Piston/Sleeve #08048
Code : 18030005   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá cũ: 2.950.000₫
Giá bán: 2.065.000₫-30%

Bộ nòng và piston Nova dành cho máy Nova 21 Rally R7

NovaRossi 28-5T Piston/Sleeve #08803
Code : 18030010   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá cũ: 2.550.000₫
Giá bán: 2.250.000₫-12%

Bộ nòng và Piston Nova dành cho máy Nova 28-5T/7T Plus

NovaRossi 28-7T Plus Piston/Sleeve #08804
Code : 18030004   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá cũ: 2.750.000₫
Giá bán: 2.450.000₫-11%

Bộ nòng và piston NOVA dành cho máy Nova 28-7T Plus

NovaRossi 28 Connecting Rod #07800
Code : 18030003   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá bán: 995.000₫
 

Cây Zên máy Nova 28 (sử dụng cho 1 số loại máy Nova)

NovaRossi 21 Connecting Rod R7 #07009
Code : 18030002   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá bán: 995.000₫
 

Cây Zên máy Nova 21 (sử dụng cho 1 số loại máy Nova)

NovaRossi ToroNero/Bonito Underhead #28025
Code : 18030001   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá cũ: 748.000₫
Giá bán: 486.000₫-35%

Thớt Bugi Turbo dành cho máy Nova 21 dòng ToroNero VÀ Bonito

NovaRossi Plus 21-4 Underhead #28026
Code : 18030011   Nhãn hiệu : NovaRossi (Italy)
Giá cũ: 535.000₫
Giá bán: 348.000₫-35%

Thớt Bugi dành cho máy Nova Plus 21-4 (Bugi có lông đền)