HSP 1/10 Alu Rear Upper Suspension Arm (2P) #188020

HSP 1/10 Alu Rear Upper Suspension Arm (2P) #188020

Code : 15090046
Nhãn hiệu : HSP (China)
Giá bán : 245000245.000

Arm trên - sau xe HSP

Sản phẩm khác
Lọc giá  Xếp theo  Trình bày 
Đuôi Đề Chọt FC #F3003-L (Rotor Back Plate)
Code : 15090061   Nhãn hiệu : FCEngine (Taiwan)
Giá bán: 290.000₫
 

Ổ đuôi của máy Nitro chuyên dùng khi bạn dùng đề điện để khởi động máy

HSP 1/10 Alu Front Hub Carrier (2P) #102010
Code : 15090058   Nhãn hiệu : HSP (China)
Giá bán: 385.000₫
 

Hub "C" trước xe HSP 1/10

HSP 1/10 Alu Steering Hub (2P) #102011
Code : 15090057   Nhãn hiệu : HSP (China)
Giá bán: 395.000₫
 

Hub lái trước xe HSP 1/10

HSP 1/10 Alu Rear Hub Carrier (2P) #102012
Code : 15090056   Nhãn hiệu : HSP (China)
Giá bán: 395.000₫
 

Hub bánh sau xe HSP 1/10

HSP 1/10 Alu Front Lower Arm (2P) #102019
Code : 15090055   Nhãn hiệu : HSP (China)
Giá bán: 255.000₫
 

Arm dưới-trước xe HSP Onroad 1/10

HSP 1/10 Alu Rear Lower Arm (2P) #102021
Code : 15090054   Nhãn hiệu : HSP (China)
Giá bán: 265.000₫
 

Arm dưới-sau xe HSP Onroad 1/10

HSP 1/10 Alu Front Shock Tower for Onroad #102022
Code : 15090053   Nhãn hiệu : HSP (China)
Giá bán: 195.000₫
 

Cánh bướm trước xe HSP Onroad 1/10

HSP Onroad 1/10 Alu Rear Shock Tower #102023
Code : 15090052   Nhãn hiệu : HSP (China)
Giá bán: 200.000₫
 

Cánh bướm sau xe HSP Onroad 1/10

HSP 1/10 Alu Rear Hub Carrier (L/R) #122012
Code : 15090051   Nhãn hiệu : HSP (China)
Giá bán: 255.000₫
 

Hub bánh sau xe HSP Onroad/Truck

HSP Truck 1/10 Alu Front/Rear Shock Tower #108022
Code : 15090050   Nhãn hiệu : HSP (China)
Giá bán: 185.000₫
 

Cánh bướm trước/sau cho Truck HSP 1/10

HSP 1/10 Alu Engine Mount (2P) #122005
Code : 15090049   Nhãn hiệu : HSP (China)
Giá bán: 160.000₫
 

Chân máy xe HSP Nitro

HSP Buggy 1/10 Alu Steering Hub Carrier (L/R) #166012
Code : 15090048   Nhãn hiệu : HSP (China)
Giá bán: 255.000₫
 

Hub lái trước xe HSP Buggy

HSP Buggy 1/10 Alu Rear Hub Carrier (L/R) #166012
Code : 15090047   Nhãn hiệu : HSP (China)
Giá bán: 255.000₫
 

Hub bánh sau xe HSP Buggy

HSP 1/10 Alu Front Upper Mount #188031
Code : 15090045   Nhãn hiệu : HSP (China)
Giá bán: 125.000₫
 

Chặn arm trên xe HSP

Hongnor 1/8 Engine Mount CNC (Pair) #XT-24-SR
Code : 15090032   Nhãn hiệu : Stormracer (Vietnam)
Giá bán: 240.000₫
 

Chân máy kiểu nghiêng, gắn vừa cho các xe HongNor 1/8.

Hongnor Front Knuckle Arm CNC 7075T6 #X1S-07
Code : 15090017   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 840.000₫
 

Optional Part. Tay lái nhôm CNC 7075-T6 siêu cứng. Ráp cho X1, X2, Nexx8, Truggy X2-CRT, Nexx 8T. Bảo hành vĩnh viễn

Hongnor Rear Shock Stay CNC 7075-T6 #X2S-12
Code : 15090018   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 580.000₫
 

Cánh bướm chống phuộc sau CNC 7075-T6 Optional. Siêu siêu cứng. Ráp cho xe X1, X2 và Nexx8

Hongnor Front Plate CNC 7075-T6 #X1S-50
Code : 15090019   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 380.000₫
 

CNC nhôm 7075-T6, siêu cứng, gắn vừa cho các xe X1X, X2, Nexx8, Truggy X2-CRT, Nexx8T

Hongnor Front C Hub #X1S-53
Code : 15090020   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 1.050.000₫
 

Optional Part. Hub lái C bằng nhôm CNC 7075-T6 siêu cứng. Ráp cho X1, X2, Nexx8, Truggy CRT, Nexx 8T. Bảo hành vĩnh viễn

Hongnor 1/8 Front Shock Stay #X2S-11
Code : 15090021   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 560.000₫
 

Cánh bướm chống phuộc trước CNC 7075-T6 Optional. Siêu siêu cứng. ráp cho xe X1, X2 và Nexx-8

Hongnor 1/8 3pin Flywhee #X1S-10
Code : 15090022   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 175.000₫
 

Bánh đà 35mm cho các xe 1/8

Hongnor Carbon Graphite Rear Shock Tower #X2S-05
Code : 15090023   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 395.000₫
 

Cánh bướm carbon sau. Gắn vừa cho xe X1, X2, Nexx8.

Hongnor Carbon Graphite Front Top Plate #X1S-05
Code : 15090024   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 285.000₫
 

Cánh bướm carbon trên-trước. Gắn vừa cho X1, X2, Nexx8, Truggy X2-CRT, Nexx 8T

Hongnor Rear Toe-in Plate 2,5° CNC 7075-T6 #X1S-12
Code : 15090025   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 245.000₫
 

Chặn arm sau 2.5°. CNC nhôm 7075-T6, siêu nhẹ, siêu cứng, bảo hành vĩnh viễn. Gắn vừa cho các xe X1, X2, Nexx8, Nexx8T

Hongnor Rear Toe-in Plate 3° CNC 7075-T6 #X1S-13
Code : 15090026   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 245.000₫
 

Chặn arm sau . CNC nhôm 7075-T6, siêu nhẹ, siêu cứng, bảo hành vĩnh viễn. Gắn vừa cho các xe X1, X2, Nexx8, Nexx8T

Hongnor Front Arm Holder CNC 7075-T6 #X1S-26
Code : 15090027   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 245.000₫
 

Chặn arm trước-trong. CNC nhôm 7075-T6, siêu nhẹ, siêu cứng, bảo hành vĩnh viễn. Gắn vừa cho các xe X1, X2, Nexx8, Nexx8T

Hongnor 1/8 3 Shoe Flywheel #174A
Code : 15090028   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 185.000₫
 

Bánh đà 3 càng 38mm cho các xe 1/8

Hongnor Carbon Graphite Front Shock Tower #X2S-04
Code : 15090029   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 365.000₫
 

Cánh bướm carbon trước. Gắn vừa cho xe X1, X2, Nexx8

Hongnor 1/8 Engine Mount CNC (Pair) #A-48
Code : 15090031   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 240.000₫
 

Chân máy kiểu trượt, có thể dời máy lên phía trước hoặc lùi về phía sau. Gắn vừa các xe Hongnor 1/8.

Hongnor Pivot Ball Conversion (Set) #379
Code : 15090033   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 1.080.000₫
 

Optional part. Bộ lái Pivot Ball cho góc lái lớn. Lắp vừa, chính xác cho X1X, X2-CR. Có thể độ cho một số xe buggy 1/8.

Hongnor DM-1 2 Speed Transmission #DMS-10
Code : 15090034   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 1.680.000₫
 

Optional part. Bộ 2 số xe DM-1. Có thể độ cho một số xe buggy 1/8 để kéo đường trườn tốc độ cao.

Hongnor 1/8 3Pin Flywheel #407A
Code : 15090035   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 235.000₫
 

Bánh đà 33mm dành cho xe 1/8

Hongnor X10-E Alu Front C Hub (Pair) #ES-28
Code : 15090036   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 445.000₫
 

Hub C cho xe X10E

Hongnor X10-E Alu Knuckle Arm (pair) #ES-27
Code : 15090037   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 445.000₫
 

Hub Lái cho xe X10E

Hongnor X10-E Alu Rear Hub (Pair) #ES-29
Code : 15090038   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 445.000₫
 

Hub bánh sau cho xe X10E

Hongnor 1/8 Brake Disk (Pair) #G-36
Code : 15090039   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 60.000₫
 

Đĩa thắng cho các xe nitro 1/8

Xem thêm sản phẩm ...