Hongnor Clutch Shoes Purple #333P

Hongnor Clutch Shoes Purple #333P

Code : 15160005
Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán : 265000265.000

Bố nồi 3 càng nhôm cho các xe 1/8

Sản phẩm khác
Lọc giá  Xếp theo  Trình bày 
MugenSeiki 0.95mm Clutch Springs (3P) #E0717
Code : 15160017   Nhãn hiệu : MugenSeiki (Japan)
Giá bán: 84.000₫
 

Lò xo nồi 3 càng Mugen 0.95mm 

MugenSeiki 1.05mm Clutch Springs (3P) #E0718
Code : 15160016   Nhãn hiệu : MugenSeiki (Japan)
Giá bán: 84.000₫
 

Lò xo bố nồi 3 càng Mugen - 1.05mm 

MugenSeiki 1.0mm Clutch Springs (3P) #C0708
Code : 15160014   Nhãn hiệu : MugenSeiki (Japan)
Giá bán: 84.000₫
 

Lò xo bố nồi 3 càng 1.0mm 

MugenSeiki 0.9mm Clutch Springs (3P) #C0751
Code : 15160013   Nhãn hiệu : MugenSeiki (Japan)
Giá bán: 84.000₫
 

Lò xo Bố Nồi 3 càng Mugen 0.9mm 

Mugen Clutch Shoes #E0710
Code : 15160012   Nhãn hiệu : MugenSeiki (Japan)
Giá cũ: 390.000₫
Giá bán: 350.000₫-10%

Bố nồi Nhôm 3 càng Mugen. Part chính hiệu MugenSeiki, made in Japan.

Mugen Clutch Shoes #E0754
Code : 15160011   Nhãn hiệu : MugenSeiki (Japan)
Giá cũ: 390.000₫
Giá bán: 350.000₫-10%

Bố nồi Nhôm 3 càng Mugen. Part chính hiệu MugenSeiki, made in Japan.

Mugen Clutch Shoes #E0704
Code : 15160010   Nhãn hiệu : MugenSeiki (Japan)
Giá cũ: 390.000₫
Giá bán: 350.000₫-10%

Bố nồi Nhôm 3 càng Mugen. Part chính hiệu MugenSeiki, made in Japan.

Subo Clutch Shoes Carbon #85745
Code : 15160009   Nhãn hiệu : Subo (Taiwan)
Giá bán: 108.000₫
 

Bố nồi 3 càng carbon cho các xe 1/8. made in China.

Alpha Clutch Shoes Carbon #MP01-060201
Code : 15160008   Nhãn hiệu : Alpha (Taiwan)
Giá bán: 195.000₫
 

Bố nồi 3 càng carbon cho các xe 1/8

Hongnor Clutch Spring 1.1mm #174C-G (3P)
Code : 15160001   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 60.000₫
 

Lò xo nồi dày 1.1mm cho các xe 1/8. Lò xo dày thì tốc độ đề pa mạnh hơn nhưng sốc hơn, nên sử dụng cho các dòng máy mạnh

Hongnor Clutch Spring 1.0mm #174C (3P)
Code : 15160002   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 40.000₫
 

Lò xo bố nồi 1.0mm cho các xe 1/8. loại phổ thông

Hongnor Clutch Shoes Black #407B
Code : 15160003   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 295.000₫
 

Bố nồi 3 càng nhôm cho các xe 1/8. Kiểu mới cực nhạy và ma sát ít sinh nhiệt

Hongnor Clutch Shoes Red #393
Code : 15160004   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 285.000₫
 

Bố nồi 3 càng nhôm cho các xe 1/8. Optional parts của Jammin Product

Hongnor Clutch Shoes Silver #371
Code : 15160006   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 265.000₫
 

Bố nồi 3 càng nhôm cho các xe 1/8

Hongnor Clutch Shoes Carbon #174B
Code : 15160007   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 188.000₫
 

Bố nồi 3 càng carbon cho các xe 1/8

Hongnor SG Pilot Shaft #180D
Code : 15160015   Nhãn hiệu : Hongnor (Taiwan)
Giá bán: 62.000₫
 

Ốc chặn bánh đà 1/8 (dành cho máy .21 đến .36). Ốc này siết chặt vô-lăng vào cốt máy