Ninja Engines (Japan)
Hotline / Zalo : 0908.800844 - 0906.800844 (Hochiminh city)

Reds Engines (Italy)Alpha Engines (Taiwan)Ninja Engines (Japan)
Hyper Engines (Taiwan)FC Engines (Taiwan)SH Engines(Taiwan)
NovaRossi Engines (Italy)Zenoah Gas EnginesBugi (Glow Plugs)

Ninja Engines (Japan)Ninja Engines (Japan)

Động cơ (máy) Nitro dành cho xe 1/8 Made in Japan. Thương hiệu nổi tiếng thế giới vì sức mạnh và độ bền bỉ 

Lọc giá  Xếp theo  Trình bày