Hotline : 0908.800.844 - 0906.800.844 (Hochiminh City)
NovaRossi Engines (ITALY)Động Cơ A.95 (Gas Engine)Bugi (Glow Plugs)
ALPHA Engines (Taiwan)FC Nitro Engines (Taiwan)SH Nitro Engines(Taiwan)
NINJA Engines (Japan)Hyper Engines (Taiwan)

Hyper Engines (Taiwan)Hyper Engines (Taiwan)

Dòng máy Nitro 2 thì thiên về lực cho xe RC Monster bánh lớn do hãng HoBao sản xuất (made in Taiwan)

Lọc giá  Xếp theo  Trình bày